Eierstrategi

Strategiske råd og løsninger som skaper, bevarer og forvalter verdier.

 

Den riktige eierstrategien er ofte nøkkelen

Uansett virksomhet og utfordring hjelper Vest Corporate Advisors eiere med å finne den gode eierstrategien. Vi søker den beste eierstrukturen ved å vurdere blant annet: oppdeling av virksomhet, sammenslåing, kjøp og salg, refinansiering, kapitaltilførsel, endringer i eierstruktur, det være seg ved generasjonsskifte eller nye medeiere. Vi kan også legge opp et langsiktig løp mot børsnotering.

 

Drevne rådgivere som ser muligheter og finner løsninger for virksomhetens verdiskapning.

Verdiskapning er et ufravikelig mål

Vi går i dybden og ser på hver utfordring som unik. Vi er fagpersoner som hjelper eiere eller ledelse med å finne en gjennomtenkt og målrettet selskapsstruktur, eierstrategi og finansiering, og som kan legge grunnlag for fremtidig verdiskapning.

De nødvendige spørsmålene, de alternative løsningene, det beste resultatet

Hva ønsker eierne med selskapet? Hva er tidshorisonten for eierskapet? Hva er de alternative løsningene? Veivalg ved konsolidering, ekspansjon eller forandringer på eiersiden? Kan vi skille ut virksomheten i flere selvstendige underselskaper? Hvem er potensielle interessenter for denne virksomheten på kort eller lang sikt? Kan vi selge til utenforstående ved et generasjonsskifte? Hvordan sikre bedriftens mål om børsnotering? I jakten på en god eierstrategi og de beste veivalgene stiller vi både de enkle, grunnleggende og de vanskelige spørsmålene. Vi har kompetansen og innsikten til å finne de riktige svarene og de beste løsningene.

Selskapsstyring

Vi er et team av erfarne og kompetente rådgivere som gir råd til eiere, styre og ledelse av virksomheter basert på vår fagkunnskap og erfaring.

Finansiell rådgivning

Vår fagkompetanse er spisset mot kjøp og salg av selskaper, refinansiering, restrukturering og omfatter kapitaloptimalisering,  kapitalbehov og verdivurdering.