Selskapsstyring

Vi har omfattende kunnskap om forretningsutvikling, ledelse og styring av virksomheter.

 

Drevne rådgivere som ser etter den beste selskapsstrategien

Hva er virksomhetens utfordring? Utvikling av forretningsplaner og selskapsstrategi, organisering og ledelse av virksomheten, omstrukturering av selskapet for å bedre lønnsomheten eller kort og godt gjennomføring av allerede vedtatte strategier og planer? Søker dere en analyse av kritiske faktorer som finansiering eller strategiske allianser?

 

Uansett utfordring og problem. Vest Corporate Advisors har erfarne og kompetente rådgivere og strateger som gir relevante og verdifulle råd til eiere, styre og ledelse av virksomheter.

Samarbeidspartnere som identifiserer verdidriverne og som ser mulighet for økt verdiskapning i et marked i endring.

Fra strategiske løsninger til operasjonelle tiltak

Å finne riktige mål og ambisjoner og effektive løsningene for styring av et selskap er en sammensatt øvelse. Selskapsstyring handler både om å finne den operative nøkkelen til suksess og om hvordan man styrer virksomheten for å nå sine mål. Det handler på den ene side om å finne frem til de viktigste verdidriverne i virksomheten. Altså: Hva skal bedriften fokusere på for å nå målene? Hva skal den ikke gjøre? På den andre side: Hvordan bør virksomheten ledes og styres? Hva er de formelle og uformelle styringssystemer som skal gjelde for selskapet, herunder rolleavklaringer mellom eiere, styret og ledelse?

Optimale strategiske løsninger og forslag til de rette operasjonelle tiltak krever både innsikt, erfaring og kompetanse. Vest Corporate Advisors har både den kompetansen og erfaringen som er nødvendig. Uavhengig av virksomhetstype - vår kombinasjon av kunnskap og lang praktisk erfaring gjør at vi raskt kan identifisere kritiske verdidrivere for akkurat din virksomhet. I samarbeid kan vi gjøre nødvendige verdiavklaringer og suksesskritiske valg. Vi hjelper med presise råd og praktiske løsninger.  

Uansett. Det er en helhetlig gjennomføring som gjelder. Vi bidrar til at fokus på kritiske verdidrivere kombineres med ryddig og god virksomhetsstyring og selskapsledelse. Slik ser vi til at du og din virksomhet fokuserer på de riktige tingene, og gjør det på riktig måte.  

Finansiell rådgivning

Vår fagkompetanse er spisset mot kjøp og salg av selskaper, refinansiering, restrukturering og omfatter kapitaloptimalisering,  kapitalbehov og verdivurdering.

Eierstrategi

Vi hjelper eiere med å finne en egnet eierstrategi, slik at de kan skape og forvalte sine verdier på best mulig måte.