Finansiell rådgivning

Presise finansielle råd og verdiskapende løsninger.

 

Finansiell rådgivning basert på nøkkelinnsikt

Vi er løsningsorienterte rådgivere, som hjelper din virksomhet med innsikt, løsninger og gjennomføring. Oppgaven kan være: refinansiering, restrukturering, kapitalsammensetning, beregne kapitalbehov, finne alternative finansieringsløsninger eller å utvikle en strategi for et optimalt resultat ved salg av bedriften. Om det er en enkeltstående oppgave eller en helhetlig utfordring. Vi er alltid fokusert på å finne den beste og mest verdiskapende totalløsningen.

 

Rådgivning forankret i kunnskap, erfaring og nøkkelinnsikt som viser det riktige risikobildet.

Vi går, hvis nødvendig, dypt ned i detaljene for å kunne se hele bildet

Vest Corporate Advisors har medarbeidere med ekspertise på vurdering av kapitalsammensetning også relatert til kjøp og salg av virksomheter. Dette er problemstillinger som krever finansiell teft, erfaring og innsikt for å se bak tallene. Vi finner sammenhenger i detaljer og har evnen til å se helheten i finansielle problemstillinger. Vi gir presise og strategiske finansielle råd som omfatter alle deler av prosessen: innsikt, analyse, forslag til løsning, gjennomføring og resultat.

Selskapsstyring

Vi er et team av erfarne og kompetente rådgivere som gir råd til eiere, styre og ledelse av virksomheter basert på vår fagkunnskap og erfaring.

Eierstrategi

Vi hjelper eiere med å finne en egnet eierstrategi, slik at de kan skape og forvalte sine verdier på best mulig måte.