Vest Corporate Advisors

– din partner innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

Vest Corporate Advisors har  erfarne rådgivere som hjelper mellomstore og store bedrifter med å realisere målsettinger innen fagområdene eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning. Vår kompetanse er også spisset mot problemstillinger og utfordringer relatert til kjøp og salg av virksomheter.  Vi er strategiske eksperter som søker de beste og mest verdiskapende løsningene.
Vi får prosessene gjennomført.
 
 

ERIK BØCKMANN 

NØKKELKVALIFIKASJONER

Ledererfaring fra små, mellomstore og børsnoterte selskaper. Både som operativ leder og som styreleder og styremedlem. Erfaring fra bransjer bl.a. innen finans, energi, eiendom og teknologi.
Stort samfunnsengasjement.

 
 
 

ERIK BØCKMANN

+47 926 36 200

erik@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

1999 AFFs Solstrandprogram

1980 NHH, siviløkonom

 
ARBEIDSERFARING

2015 – Vest Corporate Advisors AS, Partner

Rådgivning innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

1998 – 2015  Bergen Energi AS, COO og CEO

Operativ daglig leder innen «Energy service management». I perioden vokste selskapet fra vel NOK 20 mill i omsetning til NOK 350 mill og ble et av Europas ledende i bransjen.

1996 – 1998  Norgeskreditt AS, Viseadm.dir.

Hovedoppgaven var å få gjennomført fusjon mellom Vestefjelske Bykreditt og Norgeskreditt. Sistnevnte selskap ble kjøpt av Kredittkassen i 1996. I tillegg var jeg plassjef i Bergen.

1991 – 1996  Vestenfjelske Bykreditt, Adm. dir.

Første adm.dir etter børsnoteringen i 1991. Hovedoppgaven ble å lose selskapet gjennom finans- og eiendomskrisen de første årene og i 1994 innlemme selskapet i Kredittkassen.

1989 – 1991    Norgeskreditt AS, Regiondirektør

Bygget opp selskapets første regionkontor på Vestlandet. I 1991 hadde kontoret en utlånsportefølje på ca NOK 3,5 mrd.

1983 – 1989    Investa AS, Finanssjef/Finansdirektør

I tillegg til å ha ansvar for konsernets samlede finansfunksjoner omfattet dette etter hvert også virksomheter innen verdipapiromsetning, prosjektmegling, valuta- og rentetrading.

1980 – 1983    Nevi AS, Funding ansvarlig

Ansvar for selskapets totale innlåning og cash management

ARBEIDSOMRÅDER

Ledelse:

Lang operativ ledererfaring, både topp- og mellomleder erfaring, fra en rekke selskaper. Dette gjelder både oppstarts virksomheter, SMB til børsnoterte selskaper. Det dekker også styreleder erfaring i flere ulike bransjer.

Forretningsutvikling:

Enten det er fra styrets, topplederens eller mellomlederens posisjon har jeg jobbet med strategiutforming og implementering. I dette ligger også utvikling og test av virksomhetens forretningsmodeller.

Finans:

Jeg har hatt ansvaret for og vært operativ leder innenfor de fleste finansrelaterte oppgaver i et selskap. Det gjelder bl a finansiering, cash management, finansforvaltning og kjøp/salg av bedrifter.

VERV

2017 - Promaps Technology AS, styreleder

2016 – Stiftelsen Akvariet i Bergen, styreleder

2013 – Krohnås Eiendom AS, styreleder fra 2019  

2011 – Norsk Klimastiftelse, styremedlem

 

NOEN TIDLIGERE VERV

2015 – 2018 Impact HUB Bergen AS, styreleder
2009 – 2016 Legat- og Stiftelsesforvaltning AS, styreleder
2007 – 2016 Bara Eiendom AS, styreleder
2006 – 2011 Bergen Næringsråd, styremedlem og styreleder
2000 – 2007 Sparebanken Vest, styremedlem og nestleder 

Les mer om Erik:

 
 

LEIF TEKSUM

NØKKELKVALIFIKASJONER

Mangeårig erfaring fra styrearbeid både som styreleder og styremedlem i børsnoterte og private selskaper. Lang operativ bankerfaring fra konsernledelsen i DNB. Rådgiver for styret og ledelsen i store og mindre selskapers.

 
 
 

LEIF TEKSUM

+47 913 92 743

leif@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

1975 NHH, siviløkonom

 

ARBEIDSERFARING

2015 –Partner Vest Corporate Advisors AS

Eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

1991 – 2014  DNB Bank ASA, Konsernledelsen med ansvar for bedriftsmarkedet

 

1981 – 1990  DNB Bank ASA, Spesialistfunksjoner

 

1976 – 1981  Mobil Exploration Norway Inc., Prosjektarbeid 

 

 

ARBEIDSOMRÅDER

Ledelse og selskapsstyring:

Erfaring fra styrearbeid og operativ ledelse i stor bank med fokus på:

 • Rolleavklaring mellom eiere, styret og ledelse
 • Strategiarbeid
 • Forretningsutvikling og organisering
 • Resultatmåling og -oppfølging
 • Kompetansebygging, herunder lederutvelgelse og -evaluering

Finansiell rådgivning:

Gjennom operativ erfaring og rådgivning opparbeidet kompetanse innenfor

 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Risikovurderinger
 • Alternative finansieringsløsninger
 • Restruktureringer
VERV

2018 – Compact Carbon Capture AS, Styreleder

2018 – Rica Eiendom Holding AS, Styreleder

2017 – Leonard Nilsen & Sønner AS – Eiendom AS, Styreleder

2019 – TietoEVRY Oy, Styremedlem

2018 – Kristian Gerhard Jebsen Gruppen AS, Styremedlem

2017 – Knutsen NYK Offshore Tankers AS, Styremedlem

2014 – Diverse familieeide selskaper (Atlantis Vest AS, Selvaag Eiendom AS, K.R. Rimfeldt Eiendom AS), Styremedlem

 

NOEN TIDLIGERE VERV
YaraInternational ASA -  Styreleder                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kleven Verft AS og Myklebust Verft AS – Styreleder
Nordic Trustee – Styreleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                EVRY ASA – Styremedlem
Austevoll Seafood ASA – Styremedlem
Frydenbø Gruppen - Styremedlem

Les mer om Leif:

 
 

TERJE MOE

NØKKELKVALIFIKASJONER

30 års erfaring som rådgiver/styremedlem/investor og etablering av nye virksomheter i bransjer som IKT, finans, shipping, eiendom, industri, helse

 
 
 

TERJE MOE

+47 928 46 800

terje@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

2004 NHH – MBA in finance

1991 NHH/NFF – autorisert finansanalytiker (AFA)

1978 NHH - siviløkonom

 
ARBEIDSERFARING

2015 – Vest Corporate Advisors AS, Partner

Rådgivning innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

2008 – 2015   Shape Consulting AS, Partner

Forretningsutvikling og corporate finance

1996 – 2008   Moe Rønningen Skaarberg & Co AS, Partner

Forretningsutvikling og corporat finance

1990 – 1996   Autorisert Finansanalyse AS, Partner

Bedriftsrådgivning / omstilling / verdsettelser

1988 – 1990 Selvstendig næringsdrivende

Bedriftsrådgivning / snuoperasjoner

1985 – 1988 Rogalandsbanken Bergen, Banksjef / Daglig Leder

 

1982 – 1985 SAS Royal Hotel AS Bergen, Økonomisjef

1979 – 1982 AS Kristian Jebsens Rederi, Regnskapssjef

 
ARBEIDSOMRÅDER
 • Forretningsutvikling
 • Restrukturering / omstilling
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Finansiering – egenkapital og fremmedkapital
 • Verdivurderinger og finansiell modellering
VERV
2017 – Promaps Technology AS, Styremedlem
2015 – Aqua & Care AS, styreleder

2007 – Moly AS, styrelder
2015 – Cesar Invest AS, styremedlem
NOEN TIDLIGERE VERV

2003 - 2018 Neptun Invest AS , daglig leder / forretningsfører - investor
1996 - 2017 Onsoft Computer Systems AS, styreleder/styremedlem - investor
2008 - 2014 Atterås Ortopediteknikk AS, styreleder
2000 – 2005 Sabb Motor AS / Sabb Eiendom AS ,styreleder
1993 – 1999 Arna Busser AS / Arna Bruk AS, styremedlem

NYETABLERINGER 

2017 Promaps Technology AS, styremedlem og investor
IT software
2005 Network Norway AS, styremedlem og investor
IKT – mobiltelefoni
2004 Liljetun AS, daglig leder / forretningsfører og investor
Boligprosjekt 82 leiligheter
2004 Kompas AS ,styremedlem
Rådgivende ingeniør- og arkitekter samferdsel
2004 Rhea Capital AS, styremedlem og investor
Private equity
2002 Saturn/Neptun Invest/Tailwind AS, styremedlem og investor
Eiendom og shipping
2002 Misje Bulk AS, styremedlem og investor
Shipping
1994 Thia Medica AS, daglig leder / forretningsfører og investor
Helse F&U

Les mer om Terje:

 
 

ANDRÉ AARØEN

NØKKELKVALIFIKASJONER

Bred erfaring fra forretningsutvikling, økonomistyring, finansiering og kjøp/salg av virksomheter. Styreleder og styremedlem i mer enn 40 selskaper over de siste 20 årene i nyetablerte bedrifter, familieeide selskaper og større selskaper innenfor bransjene havbruk, industri, handel, reiseliv og IKT.

 

 
 
 

ANDRÉ AARØEN

+47 926 44 140

andre@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

1988 Norges Handeshøyskole, siviløkonom

 

ARBEIDSERFARING

2018 - Vest Corporate Advisors, Partner

Rådgivning innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

2011 – 2018    Fjord Invest Management AS, Partner

Forvaltning av 4 investeringsfond under Fjord Invest-paraplyen. Fondene har bl.a. investert i selskaper innen industri, IKT, havbruk og oljeservice.

2004 – 2011    Marin Forvaltning AS, Partner

Forvaltning av investeringsfondene Marin Vekst ASA og Marin Vekst II AS. Fondene investerte utelukkende i havbruksbransjen.

1996 – 2004    Bergen Venture AS, Partner      

Forvaltning av investeringsfondet Bergen Industriutvikling AS. Fondet investerte bl.a. i industri, IKT og medieselskaper i Bergen.

1990 – 1996    Norges Bank (Bergen), leder av Analyseområdet

 

1988 - 1989     Distriktenes Utbyggingsfond (Hordaland fylke), konsulent

ARBEIDSOMRÅDER
 • Eierstrategi, kjøp og salg av virksomheter, verdivurderinger og finansieringsløsninger
 • Forretningsplaner med tilhørende forretningsmodeller og ledelsesstøtte ved gjennomføring
 • Utvikle og implementere økonomiske styringsrutiner
 • Identifisere verdidriverne og tapsområder, samt utvikle handlingsplan for å realisere virksomhetens verdipotensiale
 • Profesjonell styremedlem / styreleder
VERV

2018 - Ægir Bryggeri AS (industri), styreleder

2018 - Skei Holding AS, styremedlem (4 butikkjeder: Ting, Småting, Røst og Audhild Viken)

2018 - Flåmsbrygga Hotell AS (reiseliv), styreleder

2017 - Petterson & Gjellesvik AS (el. entreprenør), styreleder

2017 - Frivind AS (IKT), styreleder

2012 - Rocketfarm AS (IKT), styreleder

2011 - Institutt for psykologisk rådgivning AS (helse), styreleder

2014 - Quality Intervention AS (oljeservice), styremedlem

2013 - Beat Technology AS (IKT), styremedlem

2011 - Njord Salmon AS (havbruk), styremedlem

 

NOEN TIDLIGERE VERV

2001 – 2012 IT’s Learning AS (IKT), styreleder
2010 – 2014 FotoKnudsen AS (handel, IKT/industri), styreleder
2011 – 2018 Dooria AS (industri), styremedlem
2004 – 2009 Marine Farms ASA (havbruk), styrets nestleder
2004 – 2005 Aqua Farms AS (havbruk), styremedlem

Les mer om André:

 
 

GUDMUND RØNNINGEN

NØKKELKVALIFIKASJONER

 Kjøp og salg; fusjoner og oppkjøp; verdivurderinger; finansiering, ledelse
olje & oljeservice; oppdrett; shipping; industri; finans

 
 
 

GUDMUND RØNNINGEN

+47 908 54 441

gudmund@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

1975 NHH, siviløkonom

 

ARBEIDSERFARING

2019 – Vest Corporate Advisors AS, Assosiert Partner

2015 –  2019 Vest Corporate Advisors AS, Partner

Rådgivning innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

2006 – 2016    Borea Opportunity Management AS, partner og styreleder

Forvaltning av P/E-fondet Borea Opportunity II AS med mellomstore bedrifter som investeringsfokus. Ansvarlig for olje & gass, oppdrett og øvrig industri. 

1996 – 2006  Paracon AS, Moe, Rønningen, Skaarberg & Co AS, partner

Rådgivingsselskap innen forretningsutvikling og corporate finance. En rekke større oppdrag, bl.a. prosjektleder for The World og finansiell rådgiver for Altinex-konsernet i en lengre periode ifm. oppkjøp, finansiering og salg av selskapet.

1990 – 1991  Synergos AS, adm. direktør 

Et av Norges første investeringsselskap med investeringer i børsnoterte og unoterte selskaper.

1988 – 1989  Bergen Bank AS, viseadm. direktør 

Ansvarlig for bankens Merchant Banking virksomhet samt bankens øvrige ikke-bank aktiviteter.

1987 – 1988 AS Nevi, adm. direktør og medlem av konsernledelsen i Vesta – Gruppen AS

Daglig leder i krevende snuoperasjoner og omstillingsprosesser.

1985 – 1987  Kloster Cruise AS, direktør økonomi og finans og senere adm. dir.

Ansv. for børsnotering av selskapet og refinansiering av konsernet i de internasjonale kapitalmarkeder.

1980 – 1985    Vesta – Gruppen AS , finansdirektør i Vesta Skade og senere konsern

1976 – 1980      Saga Petroleum AS, siviløkonom, senere finanssjef

1975 – 1976    Luftfartsverket, konsulent i økonomiavdelingen                 

 

ARBEIDSOMRÅDER

Ledelse

 • Styreleder og styremedlem
 • Prosjektledelse for større prosjekter
 • Selskapstyring

Forretningsutvikling

 • Overordnet strategisk analyse og eierstrategi
 • Forretningsplaner
 • Kjøp og salg/ fusjoner og oppkjøp av virksomheter

Finans

 • Finansiering av selskaper og prosjektfinansiering (lån og egenkapital)
 • Verdivurderinger
VERV

2016 – Aegopodium AS, styreleder

 

NOEN TIDLIGERE VERV

2016 – 2016 Bergen Energi AS, styreleder
2006 - 2016 Borea Opportunity II AS, styreleder
2011 – 2013 Sharecat Holding AS, styreleder
2008 – 2013 Ocea Gruppen AS, styreleder
2002 – 2006 Altinex AS, styremedlem
2003 – 2006 Network Norway AS, styremedlem

Les mer om Gudmund:

 
 

BIRTHE CECILIE LEPSØE

NØKKELKVALIFIKASJONER

20 års erfaring innen finansiell ledelse, rådgivning og styreverv i kapitalintensive virksomheter som bank, shipping, offshore og eiendom. Arbeidet med finansielle problemstillinger, som verdivurderinger, investeringsanalyser, risikovurderinger, strategiske beslutninger og eierstrategier. Strategisk blikk for bedriftens utfordringer og muligheter, samt analytiske og relasjonsbyggende evner. 

 
 
 

BIRTHE CECILIE LEPSØE

+47 924 14 871

birthe@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE
1997 NHH / BI – Siviløkonom
2003 NHH - Autorisert Finansanalytiker (Bank-delen av studiet)
2016 NLP Life Training / Metaresource - Sertifisert NLP Coach
ARBEIDSERFARING

2017 - Vest Corporate Advisors, Assosiert Partner

Rådgivning innen eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning

2012 - Cebima AS / BCL Coaching & Consulting / Styreverv

Coaching og lederutvikling. Aktivt styrengasjement (se under Verv).

2006-2012 Grieg Shipping Group, Finance Manager

Ansvarlig for finansiering og forsikring av Griegs rederivirksomhet.

1997-2006 DnBNOR - Shippingdivisjon Vice President / Kundeansvarlig / Analytiker / Trainee (Bergen/London)        

Ansvarlig for offshore og kjemikalietank rederier. Finansiell analyse, fremforhandling av finansieringsløsninger, etablering banksyndikat. Strategisk diskusjonspartner ved omstrukturering, oppkjøp, salg, fusjon og børsnotering.  

ARBEIDSOMRÅDER
 • Strategisk diskusjonspartner, bl.a. i forbindelse med restrukturering, oppkjøp, salg og fusjon
 • Verdivurdering
 • Risikovurdering og -styring
 • Rådgiver for familieeide bedrifter i valg av eierstrategi, gjennom generasjonsskifte og planlegging
 • Fasilitering av ledergrupper i krevende prosesser
 • Coaching
 • Aktiv bidragsyter i styrer
VERV

2008 - SpareBank 1 SR Bank ASA, Styremedlem.

Bl.a. leder av Revisjonsutvalget og medlem av Risikoutvalget. Tidligere medlem av Godtgjørelsesutvalget.

2015 - Smedvig AS, Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Styremedlem.

2018 - Belships ASA, Styremedlem.

2018 - Askøy Eiendomsselskap AS, Strusshamn Næringsbygg AS, Haugland Næringspark AS, Styreleder.

2014 - Econa AS, Mentor i Econas mentorprogram. 

NOEN TIDLIGERE VERV

2007-2013 Grieg International AS. Styremedlem. 
2008-2012 Green Reefers ASA, Styremedlem.
2015-2017 StyreAkademiet AS, avd. Hordaland, Styremedlem.

2017-2019 Inventura Group AS, Styremedlem.

 

Les mer om Birthe:

 
 

ATLE B. INGEBRIGTSEN

NØKKELKVALIFIKASJONER

Mer enn 30 års erfaring som operativ toppleder og mellomleder i industriell internasjonal virksomhet.

Styreleder og styremedlem i flere mellomstore og små selskaper i de siste 20 årene.

 

 
 
 

ATLE B. INGEBRIGTSEN

+47 918 52 455

atle@vestcorp.no

 
 
 
UTDANNELSE

1983 NTNU – Sivilingeniør fra Marinteknisk institutt

 
ARBEIDSERFARING

2019 –> Partner Vest Corporate Advisors AS

2018 -> Arbeidende styreformann i Mecmar AS

2018 -> Styreformann og rådgiver i Aqua&Care

2016 - 2017 CEO Fjell Subsea Products AS

2013 – 2015 President OneSubsea Norway

2013 – 2013 CEO Framo Engineering AS

1995 – 2012 Viseadministrerende og teknisk direktør i Framo Engineering AS

1993 - 1995 Prosjekt direktør i Framo Engineering AS

1991 - 1995 Avdelingsleder og overingeniør i Framo Engineering AS

1990 - 1991 Frank Mohn Prosjektleder

1983 - 1986 Subsea ingeniør ved Norwegian Underwater Technology Center (NUTEC)

 

ARBEIDSOMRÅDER
 • Ledelse - lang operativ ledererfaring fra internasjonal industriell virksomhet både som topp- og mellomleder
 • Produktutvikling - fra en ide til ferdig testet og kvalifiserte produkter og systemer
 • Internasjonal forretningsutvikling av produkter, systemer og tjenester
 • Strategi arbeid - etablere og implementere strategier
 • Endring og integrasjonsledelse
 • Kjøp og salg av virksomheter
VERV

2018 -> Arbeidende styreformann i Mecmar AS

2018 -> Styreformann og rådgiver i Aqua&Care

 

NOEN TIDLIGERE VERV

2001 - 2013 Styreformann Bergen Engineering

2004 – 2014 Styreformann EAB Engineering AS

2009 – 2012 Styreformann og styremedlem 3Phase Measurements AS

2011 – 2013 Styremedlem Framo Engineering AS

1999 - 2002 Styremedlem Framo Purification AS

 

 
 
 
 
 

Les mer om Atle:

 
 

NINA SKAGE

NØKKELKVALIFIKASJONER

Over 30 års erfaring som leder i privat næringsliv spesielt innenfor næringsmidler og akademia.

Styremedlem i børsnoterte og mellomstore selskaper, samt i små nystartede selskaper.

 

 
 
 

NINA SKAGE

+47 915 38 890

nina@vestcorp.no

 
UTDANNELSE

1987 Siviløkonom fra St. Cloud State University, Minnesota, USA 

 
ARBEIDSERFARING

2019 –> Partner Vest Corporate Advisors AS

2017 - 2019 Direktør Fundraising v/ Norges Handelshøyskole  (NHH)

2014 - 2017 Administrerende Direktør Norges Handelshøyskole (NHH)

2013 - 2014 Integrasjonsdirektør / Direktør forretningsutvikling Orkla ASA

2008 – 2013 Personal og Organisasjonsutviklings Direktør i Rieber&Søn ASA

2003 – 2008 Direktør BU Food Service Rieber&Søn ASA

2000 – 2003 Kommunikasjonsdirektør Rieber&Søn ASA

1995 - 2000 Markedssjef i Toro, Rieber&Søn ASA

1988 - 1995 Produktsjef og seksjonssjef i Toro, Rieber&Søn ASA

 

 

ARBEIDSOMRÅDER
 • Ledelse - fra høyskole og akademia, samt ledelse på konsernnivå fra større børsnotert internasjonalt selskap
 • Organisasjonsutvikling og HR ledelse på konsernnivå
 • Integrasjonsledelse og endringsledelse
 • Ledelse av forretningsenhet med salgs og resultatansvar
 • Strategiarbeid med spesielt erfaring fra branding strategi og kommunikasjon
 • Innovasjon og produktutvikling - fra ide til lansering i markedet 
VERV

2015 -> Styremedlem Havila Shipping 

2014 -> Styremedlem CCT AS (Cloud Communication Tool)

2016 -> Styremedlem Festspillene i Bergen

2017 -> Styremedlem Eiendomskreditt

2018 -> Styremedlem Dyrket.no

2017 -> Valgkomitemedlem Fjord 1

2019 -> Styremedlem PODTOWN

2019 -> Styremedlem AXXIS GEO SOLUTIONS

2018 -> American Scandinavian Foundation: Overseas Advisory Trustees

2019 -> St. Cloud State University - member of The Presidents International Advisory Board 

 

NOEN TIDLIGERE VERV

2014 - 2015 Styremedlem SIB (Studentsamskipnaden i Bergen)

2012 – 2015 Styremedlem Biomega AS

2002 – 2008 Styreleder AFF

2002 – 2008 GC Rieber Skinn

 

 
 
 
 
 

Les mer om Nina: