Eierstrategi. Selskapsstyring. Finansiell rådgivning.

Nøkkelinnsikt, strategiske råd og løsninger som skaper verdier.

 

Eierstrategi. Selskapsstyring.
Finansiell rådgivning.

Nøkkelinnsikt, strategiske råd og
løsninger som skaper verdier.

Partnerne har alle lang erfaring fra ulike posisjoner i næringslivet, i ulike bransjer og selskapsstrukturer, herunder børsnoterte, SMB og familieeide selskaper.

Vi hjelper deg med å realisere virksomhetens målsettinger.

Ny eierstruktur? Kjøp og salg av bedrifter? Kapitalsammensetning? Kapitalbehov? Finansiering? Restrukturering av selskapets gjeld? Forretningsmodell? Verdidrivere? Uansett utfordring innenfor våre spesialfelt eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning – Vest Corporate Advisors er her for å finne den optimale løsningen for hva du bør gjøre og hvordan du bør gjøre det. 

Vi vet hvordan resultater skapes og virksomhetens verdier realiseres og får prosessene gjennomført. Vi er gjennomføringspartnere med lang operativ erfaring. Med vår faglige kompetanse og brede erfaring følger vi deg gjennom hele prosessen. Våre ambisjoner er alltid verdiskapning og best mulig resultat for deg og din virksomhet.

Eksperter innen finansiell rådgivning og transaksjonsstøtte, med unik operativ og finansiell erfaring.
.
Eksperter innen finansiell rådgivning og transaksjonsstøtte,
med unik operativ og finansiell erfaring.

Vi hjelper deg med å realisere virksomhetens målsettinger.

Ny eierstruktur? Kjøp og salg av bedrifter? Kapitalsammensetning? Kapitalbehov? Finansiering? Restrukturering av selskapets gjeld? Forretningsmodell? Verdidrivere? Uansett utfordring innenfor våre spesialfelt eierstrategi, selskapsstyring og finansiell rådgivning – Vest Corporate Advisors er her for å finne den optimale løsningen for hva du bør gjøre og hvordan du bør gjøre det. 
Vi vet hvordan resultater skapes og virksomhetens verdier realiseres og får prosessene gjennomført. Vi er gjennomføringspartnere med lang operativ erfaring. Med vår faglige kompetanse og brede erfaring følger vi deg gjennom hele prosessen. Våre ambisjoner er alltid verdiskapning og best mulig resultat for deg og din virksomhet.